ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Εκ μέρους του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλώ να συμμετάσχετε στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματοσκόπησης, που θα διεξαχθεί φέτος στο Ξενοδοχείο Corfu Holiday Palace στο νησί της Κέρκυρας, από τις 3 έως τις 6 Οκτωβρίου 2024.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Δερματοσκόπησης, σας προσκαλεί να συμμετάσχετε ενεργά στο επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου μέσω της υποβολής των επιστημονικών σας εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εάν έχετε ήδη υποβάλει περίληψη εργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την πραγματοποίηση της εγγραφής σας, τους κωδικούς που έχετε χρησιμοποιήσει για την υποβολής περίληψης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Στους Συνέδρους θα χορηγηθούν Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) από τον Π.Ι.Σ. Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μετά τη λήξη του συνεδρίου στον κάθε σύνεδρο με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αξιολόγησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ